Arytmie u psów

Jak u ludzi, serce psa jest niezwykle ważne. Jest to silny mięsień, który nieustannie pracuje, aby pompować bogatą w tlen krew w całym organizmie i zwracać ubogą w tlen krew z powrotem do płuc, aby uzyskać więcej. 

Układ nerwowy odgrywa ważną rolę w tym procesie, ponieważ sygnał elektryczny wysyłany przez tkanki serca jest odpowiedzialny za to, aby serce skurczyło się, aby mogło pompować. Ale co się dzieje, gdy ten sygnał się zmienia i co można zrobić, aby go skorygować? 

Co to jest arytmia?
Serce, które pompuje z normalną prędkością, zazwyczaj ma normalną lub regularnie powtarzającą się arytmię. Gdy serce pompuje zbyt szybko lub zbyt wolno, może pojawić się problem z rytmem serca. Taka jest definicja anarytmii. Również czas między uderzeniami serca jest czynnikiem decydującym. Rytm z równą stymulacją pomiędzy uderzeniami nazywany jest rytmem asinusowym. Wszystko, co powoduje nierównomierną stymulację pomiędzy uderzeniami, powoduje arytmię. 

Tętno Twojego psa (liczba uderzeń na minutę) może wzrosnąć ze względu na stres lub wysiłek fizyczny, ale zazwyczaj jest to chwilowe. Zdrowe serce powróci do normalnego, spoczynkowego tętna. W przypadku małych psów może to być około 120 do 160 uderzeń na minutę. W przypadku psów dużych ras, normalne tempo odpoczynku wynosi około 60 do 120 uderzeń na minutę. Jeżeli tętno Twojego psa pozostaje zbyt wolne lub zbyt szybkie, może on mieć arytmię lub zwiększone ryzyko jej wystąpienia.  

Co powoduje arytmię u psów?
Istnieje wiele różnych rodzajów arytmii u psów. Niektóre z nich dotyczą przede wszystkim psów dużych ras, podczas gdy inne mogą dotyczyć określonych ras. U psów bokserskich najprawdopodobniej wystąpi arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa lub ARVC, czyli rodzaj arytmii, która może być śmiertelna, jeżeli nie zostanie poddana leczeniu. Bokserzy są również narażeni na ryzyko wystąpienia migotania przedsionków, podobnie jak Great Danes, Doberman Pinschers, Irish Wolfhounds i Newfoundlands. ARVC i czasami migotanie przedsionków można leczyć lekami, które spowalniają akcję serca. Mniejsze rasy, takie jak Cocker Spaniels, Dachshunds, Miniature Schnauzers i Westies są w większym stopniu zagrożone rozwojem zespołu chorej zatoki, co powoduje tak powolne tętno, że konieczne jest chirurgiczne wszczepienie stymulatora serca.

Zmiany strukturalne w sercu mogą powodować arytmię. Na przykład, u psów z kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM), ściany serca stają się bardzo cienkie i dosłownie rozszerzają się na zewnątrz. Z tego powodu serce nie może wydajnie pompować krwi, a organizm staje się pozbawiony tlenu. W rezultacie serce jest proszone o mocniejsze pompowanie, a rytm serca staje się tak szybki, że mogą wystąpić arytmie, takie jak tachykardia nadkomorowa (SVT) i migotanie przedsionków.  

Zakażenie lub zapalenie serca, zapalenie akamioki serca może zwiększyć ryzyko arytmii komorowej lub bloku serca. Blok serca jest wtedy, gdy sygnał elektryczny, który przechodzi przez serce w celu jego skurczu, zostaje zatrzymany. Większość psów może pokonać to zatrzymanie w sygnale dzięki naturalnemu "wtórnemu stymulatorowi serca", ale nadal powoduje to spowolnienie akcji serca. Dlatego też psy z blokadą serca mogą wydawać się bardzo ospałe. Choroby neurologiczne, choroby układu oddechowego, choroby układu pokarmowego i niektóre leki (zwłaszcza te związane z ogólnym znieczuleniem) mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia blokady serca u psów.  

Objawy arytmii 
Psy z arytmią mogą na początku wykazywać subtelne oznaki. Mogą wydawać się nieco bardziej zmęczone niż zwykle lub starać się unikać ćwiczeń. Na przykład, możesz zauważyć, że Twój szczeniak jest łatwo zmęczony i nie może chodzić tak daleko, jak kiedyś. Próbując zasnąć, może wydawać się bardziej niespokojny, ale bardziej znamiennym objawem jest to, że tempo oddychania orrespiratora wynosi ponad 40 oddechów na minutę podczas snu. Jest to częste w przypadku chorób serca. 

Psy z chorobami serca mają tendencję do częstego kaszlu, szczególnie w nocy. Wraz z postępującymi problemami z sercem Twój pies może mieć problemy z oddychaniem przez cały dzień. Ciężkie choroby serca mogą powodować uzupełnianie się płynów w brzuchu i powodować utratę masy ciała z powodu uogólnionej, marnotrawiącej mięśnie orkaksji. 

W niektórych przypadkach możesz sam wykryć arytmię. Aby sprawdzić tętno Twojego psa, musisz położyć rękę na jego klatce piersiowej lub możesz słuchać za pomocą stetoskopu, jeżeli go posiadasz. Następnie policzysz liczbę uderzeń w piętnastosekundowym okienku. Po uzyskaniu tej sumy mnożysz ją przez cztery, aby uzyskać liczbę uderzeń na minutę. Podczas palcowania lub słuchania powinieneś słyszeć regularnie powtarzane uderzenia. Jeśli uderzenia występują w nieprawidłowy sposób lub jeśli słyszysz więcej niż dwa dźwięki serca (np. więcej niż typowy dźwięk "lub dub"), natychmiast skontaktuj się z lekarzem weterynarii!

Diagnozowanie arytmii u psów 
Anelektrokardiogram (EKG) jest jednym z najlepszych sposobów poszukiwania arytmii. Używając małych metalowych elektrod, lekarz weterynarii może prześledzić aktywność elektryczną przez serce psa. Zmiany prędkości, wzoru oraz ogólnej wysokości i szerokości fali od sygnału mogą wskazywać na szereg nieprawidłowości w pracy serca. Aby wykluczyć choroby serca, zaleca się również wykonanie dodatkowych badań serca, takich jak prześwietlenie lub anechokardiogram (USG serca). 

W niektórych przypadkach arytmia może nie powtarzać się wystarczająco często, aby można było ją wykryć za pomocą stetoskopu lub szybkiego odczytu EKG. Dla tych psów zaleca się stosowanie monitora aHoltera. Ma on postać małej kamizelki, którą Twój pies może nosić, i śledzi odczyty EKG przez całą dobę. 

Arytmie u psów

Leczenie zawsze będzie zalecane w oparciu o przyczynę. Psy z bardzo powolną arytmią orbradyarytmiczną zazwyczaj wymagają leków przyspieszających bicie serca, podczas gdy psy z bardzo szybką arytmią (tachyarytmią) wymagają leków spowalniających jej przebieg.

W przypadku, gdy leki nie są w stanie wystarczająco przyspieszyć pracy serca, stymulator serca może być wszczepiony chirurgicznie przez kardiologa weterynarii. Psy z blokadą serca 1. i 2. stopnia zazwyczaj reagują na leki lub unikają tego, co spowodowało blokadę, ale psy z blokadą serca 3. stopnia prawie zawsze wymagają stymulatora serca.

Psy z ciężką strukturalną chorobą serca mogą mieć w związku z tym ciężką chorobę układu oddechowego, a pacjenci z ostrą niewydolnością oddechową wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Leki na serce są zazwyczaj podawane w czasie, gdy zwierzę jest hospitalizowane i otrzymuje suplementację tlenową.

Istnieją przypadki, w których arytmia może być spowodowana przez inne układy narządowe. Przedwczesne skurcze komorowe lub VPC mogą wystąpić u psów z chorobami takimi jak dylatacja - wolvulus żołądka lub pęknięty guz śledziony. Leki antyarytmiczne, takie jak lidokaina, są konieczne, aby pomóc spowolnić pracę serca, ale ostatecznie, aby naprawdę rozwiązać arytmię, trzeba będzie zająć się główną chorobą podstawową.